top of page

PERSOONLIJKE

COACHING

Hoe je op je werk functioneert kan ik niet los zien van hoe het privé met je gaat. Dus ook persoonlijke thema’s die je werk beïnvloeden, kunnen we bespreken, zoals de balans werk - privé; gezin/huishouden - tijd voor jezelf; verwachting van je omgeving versus je eigen wensen. Ik wil je in contact brengen met waar je zelf behoefte aan hebt en hoe je (kleine) stappen kunt zetten op weg daar naartoe. Hierbij besteed ik ook aandacht aan de manier waarop je hierover met jezelf communiceert: wat zijn je eigen gedachten ergens over?

En heb je misschien de indruk dat je op een andere manier waarneemt, denkt en voelt dan veel anderen? Ook daar kunnen we het over hebben.

Kijk voor meer informatie onder Werkwijze.

bottom of page